Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης “Teever”.

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του.