Περιγραφή Έργου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Γεωργιάδης Action Store.

Αναλάβαμε

  • Προσαρμογή προτύπου
  • Παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης

Διεύθυνση

Χαρακτηριστικά

Πλήρης δυναμική εφαρμογή με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου βασισμένο σε κώδικα PHP/MySQL.
Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται η ενημέρωση ολόκληρης της ιστοσελίδας, π.χ. δημιουργία νέου περιεχομένου για περαιτέρω εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.
Παρέχεται σύστημα διαχείρισης του καταστήματος (e-shop). Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται το ανέβασμα των φωτογραφιών, των χαρακτηριστικών και της περιγραφής των προϊόντων καθώς και η διαχείριση (επεξεργασία, διαγραφή) αυτών.
Παρέχεται φόρμα επικοινωνίας για την αποστολή μηνυμάτων από τους χρήστες.
Ενσωμάτωση χάρτη Google Maps για οπτική πληροφόρηση σχετικά με την τοποθεσία του φυσικού καταστήματος της επιχείρησης.