Περιγραφή Έργου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Teever.

Αναλάβαμε

  • Προσαρμογή προτύπου
  • Παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης

Διεύθυνση

Χαρακτηριστικά

Πλήρης δυναμική εφαρμογή με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου βασισμένο σε κώδικα PHP/MySQL.
Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται η ενημέρωση ολόκληρης της ιστοσελίδας, π.χ. δημιουργία νέου περιεχομένου για περαιτέρω εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.
Παρέχεται σύστημα διαχείρισης του καταστήματος (e-shop). Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται το ανέβασμα των φωτογραφιών, των χαρακτηριστικών και της περιγραφής των προϊόντων καθώς και η διαχείριση (επεξεργασία, διαγραφή) αυτών.
Παρέχεται σύστημα διαχείρισης των άρθρων. Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται το ανέβασμα των φωτογραφιών και των κειμένων κάθε άρθρου.
Παρέχεται φόρμα επικοινωνίας για την αποστολή μηνυμάτων από τους χρήστες.