Περιγραφή Έργου

Η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και e-learning MyEnglishGuru.

Αναλάβαμε

  • Προσαρμογή προτύπου
  • Παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης

Διεύθυνση

Χαρακτηριστικά

Πλήρης δυναμική εφαρμογή με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου βασισμένο σε κώδικα PHP/MySQL.
Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται η ενημέρωση ολόκληρης της ιστοσελίδας, π.χ. διαχείριση χρηστών, διαχείριση και επόπτευση των ομάδων και των forums, δημιουργία νέου περιεχομένου για περαιτέρω εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.
Παρέχεται σύστημα εγγραφής και εισόδου μελών. Μέσω του συστήματος εισόδου τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε επιπλέον περιοχές της ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με άλλους χρήστες, να αφήνουν προσωπικά μηνύματα, να δημιουργούν ομάδες, να ανεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό και συνδέσμους.
Παρέχεται τοίχος δραστηριότητας. Όλη η κίνηση των μελών καταγράφεται στον τοίχο δραστηριότητας με τη μορφή ενημέρωσης.
Παρέχονται ομάδες μελών. Τα μέλη συμμετέχουν στις ομάδες και δημοσιεύουν ερωτήματα και απαντήσεις στα forums των ομάδων.
Παρέχεται πλήρες προφίλ μελών. Τα μέλη δημιουργούν και προσαρμόζουν το προφίλ τους, εισάγουν και ενημερώνουν το βιογραφικό τους, εισάγουν και ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτικούς συνδέσμους τους και ακολουθούν τη δραστηριότητα άλλων χρηστών.