Περιγραφή Έργου

Η ιστοσελίδα-blog Restorebicycles.com On The Road.

Αναλάβαμε

  • Προσαρμογή προτύπου
  • Παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης

Διεύθυνση

Χαρακτηριστικά

Πλήρης δυναμική εφαρμογή με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου βασισμένο σε κώδικα PHP/MySQL.
Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται η ενημέρωση ολόκληρης της ιστοσελίδας, π.χ. δημιουργία νέου περιεχομένου για περαιτέρω εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.
Παρέχεται σύστημα διαχείρισης των άρθρων. Μέσω του συστήματος διαχείρισης εκτελείται το ανέβασμα των φωτογραφιών και των κειμένων κάθε άρθρου.
Ενσωμάτωση χάρτη Google Maps για οπτική πληροφόρηση σχετικά με τις ποδηλατικές διαδρομές.